معرفي

كريشناآگاهى، وب‌سايت فارسي تحت نظارت سايت رسمي بين‌المللي كريشنا آگاهى براي اطلاع‌رساني در مورد كريشنا، شخصيت اعلاي خداوند است. هدف ما، برآورده‌كردن نيازهاي اطلاعاتي علاقمندان موضوعات فلسفي، عرفاني در زمينه خودشناسي، شناخت و ارتباط با خداوند متعال به عنوان وجود زنده و متعال، خدا آگاهي يا همان كريشنا آگاهي، آشنايي با عرفان ناب شرق، و فن تسليم شدن به خداوند است. در اين راه، از ارائه‌ي ترجمه فارسي چند كتاب مهم و بسيار مفيد آغاز كرده‌ايم. برآنيم تا به مرور، مطالبي در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با كريشنا ‌آگاهي در سايت قرار دهيم.

Syndicate content